Isıcam

Ana sayfa > Isıcam

ISICAM NEDİR VE FAYDALARI NELERDİR?

Bilindiği gibi ısıcam, iki veya daha fazla tek camın bir araya getirilerek ve arasında cam çıtası ile belli bir boşluk bulundurularak imal edilen, ses ve ısı yalıtımı sağlayan camlardır. Cam ve ara boşluk kalınlıkları çok değişiklik arz etmekle birlikte, ısıcamlar genel talebe göre 4 mm cam, 12 veya 16 mm boşluk ve 4 mm tekrar cam olmak üzere imal edilirler. Bu camlar 4+12+4 ve 4+16+4 şeklinde bilinirler.

 

İki camın arasında hava olduğu ve hava da iyi bir yalıtkan olduğu için ısıcamlar gündelik yaşamımızın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Enerji maliyetlerinin ve yakıt giderlerimizin arttığı bu dönemde üreticiler yakıt giderlerimizi azaltmanın yollarını aramışlar ve bizler için farklı ısıcamlar geliştirmişlerdir. İki cam arasındaki hava boşaltılarak yerine argon gazı doldurularak üretilen ısıcamlar, argon gazının ısı iletimi havadan daha az olduğu için, bu camlar faturalarımızın düşüşüne çok önemli katkılar sağlamaktadırlar.

 

Isı, sıcak iç ortamdan, kendisinden daha soğuk olan dış ortama geçiş göstermekte ve buda ısınma giderimizi etkilemektedir. Yakıt giderlerimizi azaltmak için dış duvarlarımıza yalıtım yaptırmalı ve kapı pencerelerimizi kaliteli plastik kapı pencereler ile değiştirmeliyiz. Bunların yanında yapabileceğimiz en önemli değişikliklerden biride camlarımızdır. Mevcut tek camlarımızı ısıcam klasik veya özel üretim ürünler olan, ısıcam konfor veya ısıcam sinerji ile değiştirerek fatura giderlerimizde önemli düşüşler elde edebiliriz.


Dilerseniz bunları aşağıda sayısal olarak ispat edelim.

İki ortam arasındaki transfer edilen ısının formülü aşağıdaki gibidir.  

Q : A x U x ∆T  

Burada :

 

Q : İki ortam arasındaki ısı transferi ( Watt / saat )

 A : İki ortam arasındaki kesitin alanı ( Duvar veya cam gibi bölmeler) (m2)

 U : İki ortam arasındaki kesitin ısı geçirgenlik katsayısı ( W/m2K)

 ∆T : Dış ortam ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkı ( örnek : -10 derece dış ortam ve 22 derece iç ortam düşünürsek : (-10) – (22) = 32 derece, gibi…)

 

            ÖRNEK : Kayseri’de yaşayan, elektrik ile ısınan ve odasında 2m2 tek cam olan bir vatandaşın, aylık, mevcut camdan dış ortama transfer ettiği ısının parasal değerini ve mevcut tek camını ısıcam klasik ile veya özel ürünlerimiz olan ısıcam sinerji ile değiştirdiğinde faturasında tasarruf edeceği parasal miktarını bulalım.

 

Burada kayseri dış ortam sıcaklık değerini kış ayları için aylık ortalama 3 derece, oda yaşam sıcaklığını 22 derece ve elektrik birim fiyatını 0,285 TL/KW alabiliriz.

 Sonucu bulabilmemiz için tek cam, ısıcam klasik, ısıcam sinerji ve ısıcam konfor’un, ısı geçirgenlik katsayılarını bir diğer değişle U değerlerini bilmek zorundayız. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Yukardaki örnekteki veriler dikkate alındığında camlardan dolayı aylık enerji giderlerimiz aşağıdaki gibidir.

 Q tek cam = A x U x ∆T => (Watt/saat yani bir saatte kaybedilen ısı miktarı)

                = 2 m2 x 5,7 W/m2K x { (3) – (22) } derece

                = 2 x 5,7 x -19 = -216,6 watt/saat (buradaki ‘’–‘’ işareti ısı kaybedildiği için değer negatiftir)

Q tek cam = 216,6 W/h

 

Bulduğumuz 216,6 watt ısı kaybını kilowatt değerine çevirecek olursak,

1 KW’nın 1000 watt olduğunu biliyoruz,

bu durumda = 216,6 watt = 0,2165 KW demektir.

 Bir KW elektrik birim fiyatını yaklaşık 0,285 TL olarak yukarda vermiştik.

Bu durumda tekcam enerji kaybı TL olarak = 0,2165 KW x 0,285 TL = 0,061 TL, yani saatte 6 kuruş etmektedir.

 

Bir ayda 30 gün, 1 günde 24 saat olduğunu biliyoruz, bu durumda mevcut tek camın aylık enerji gideri

= 0,061 x 24 x 30 demektir ki, buda = Aylık 43,9 TL eder. 6 ay kış yaşadığımız bölgemizde bu örnekteki odadaki tek camdan kış boyunca kaybedeceğimiz enerji

= 6 x 43,9 TL = 263,4 TL dir.

Qtekcam yıllık fatura gideri = 263,4 TL

 

Şimdi tek camı ısıcam klasik (ara boşlukta hava olan cam) ile değiştirelim ve elde ettiğimiz karı bulalım.

 

Q ısıcam = A x U x ∆T

Q ısıcam = 2 x 2,7 x 19

Q ısıcam = 102,6 W/h

Q ısıcam = 102,6 Watt/saat enerji demektir.

 

102,6 W = 0,1026 KW dır, buda = > elektrik birim fiyatı yaklaşık 0,285 TL olduğundan,

0,285 TL x 0,1026 KW = 0,029 TL / saat’dir. Bu ısıcamdan mevcut durumda saatte yaklaşık 3 kuruş enerji kaybediyoruz.

Enerji kaybının faturamıza aylık yansıması = 0,029 x 24 x 30 = 20,88 TL dir.

Kış boyunca : 6 ay x 20,88 TL = 125,28 TL olduğu görülmektedir.

Qısıcam yıllık fatura gideri = 125,28 TL


GELİN BİRDE DURUMU ISICAM SİNERJİ’DE GÖRELİM


Q ısıcam konfor veya ısıcam sinerji = A x U x ∆T

                                                        = 2 x 1,1 x 19

                                                        = 41,8 Watt/ saat

Q ısıcam sinerji = 41,8 W/h

 

41,8 w = 0,0418 KW dır, buda => elektrik birim fiyatı yaklaşık 0,285 TL olduğundan

0,285 TL x 0,0418 KW = 0,011 TL / saat’dir. Bu ısıcamdan mevcut durumda saatlik yaklaşık 1 kuruş enerji kaybediyoruz.

Enerji kaybının faturamıza aylık yansıması = 0,011 x 24 x 30 = 7,92 TL dir.

Kış boyunca : 6 ay x 7,92 TL = 47,52 TL olduğu görülmektedir.

Qısıcam sinerji yıllık fatura gideri = 47,52 TL

 

SONUÇ OLARAK :

1- TEK CAMI, ISICAMA ÇEVİRDİĞİMİZDE YILLIK KARIMIZ = % 52

2- TEK CAMI, ISICAM SİNERJYE ÇEVİRDİĞİMİZDE YILLIK KARIMIZ = % 82

3- KLASİK ISI CAMI, ISICAM SİNERJİYE ÇEVİRDİĞİMİZDE YILLIK KARIMIZ = % 62 DİR

 

BU DURUMDA AMORTİSMAN SÜRELERİNİ İNCELEYELİM 

TEK CAM = 22,5 TL/M2 = 2 m2 si 45 tl

ISICAM KLASİK = 41 TL/M2 = 2 m2 si 82 tl

ISICAM SİNERJİ = 51,8 TL/M2 = 2 m2 si 103,6 tl dir.

 

TEK CAMI ISICAM KLASİK İLE DEĞİŞTİRDİĞİMİZDE AMORTİSMAN =

2 m2 x 41 TL = 82 TL => tek cam ile ısıcam klasik arasındaki enerji farkı : 216,4 TL - 125,28 TL = 91,12 TL dir

bu durumda amortisman = 82 / 91,12 = 0,89 olduğundan 11 aylık kış döneminde kendisini amorte edecektir.

 

ISICAM KLASİĞİ, ISICAM SİNERJİ İLE DEĞİŞTİRDİĞİMİZDE AMORTİSMAN =

2 m2 x 51,8 TL = 103,6 TL => ısıcam klasik ile ısıcam sinerji arasındaki enerji farkı : 125,28 - 47,52 TL = 77,76 TL dir

bu durumda amortisman = 103,6 / 77,76 = 1,33 olduğundan 16 aylık kış döneminde kendisini amorte edecektir. 

Kayseri Isıcam Kayseri Isıcam FiyatlarıKayseri Isıcam ÜreticileriIsıcam NedirIsıcam Fiyatları